Kompaktluminofoorlambid

Valgustite tüübid | 28. juuni 2020

lumi_lampKompaktluminofoorlambid on täiesti hõõglambi kujuga, nt dekoratiivsed keralambid A-rühma lampidele omaste majanduslike eelistega. Vähendatud kesta ja eelmisest erineva kolvikuju tõttu optiliselt veelgi mõjusamad. Puuduseks on lühem tööiga – 5000 h, pool teiste selle sarja lampidega võrreldes. Kiijeldatud lampe valmistatakse võimsustele 9…32 W.

Ülikompaktsed ühe sokliga 2…4 mati sõrmtoruga luminofoorlambid  on miniatuursete mittestandardsete valgustite lambid, võimaldades loomingulist valguskujundust moodsate valgustussüsteemide jaoks.

Autonoomsed elektronplokid võimaldavad rakendada praktiliselt kõiki toiteliike – võrgutoidet, akusid ja päikesepatareisid. Sobivad kasutamiseks koos valgusregulaatoritega, seetõttu on oluliseks kasutusalaks patareitoitel põhinev ruumide hämardamine ja avariivalgustus kaubamajades, büroohoonetes jm.
Pisut pikemad kahe ja nelja toruga ülilamedad kõrge valgusviljakusega kompaktluminofoorlambid sobivad väga hästi fuajeede, büroode, müügi-ja näituseruumide täisnurksetesse seina-ja laevalgustitesse. Näiteks on eriti suure  valgustugevusega lambid poole lühemad kui sama valgusvooga luminofoortorud. C-rühma lambid võimaldavad mitmekesiseid kompaktseid valguslahendusi, mis sobivad perfektselt moodsate lagedega.

Kirjeldatud eelpool rühma kõik tüübid on üksteisest tehniliselt erinevad ja vajavad erinevaid liideseid. Vastastikku asendatavad nad ei ole. Eksituste vältimiseks on igal tüübil ka erisugune sokkel. Lisaks sellele annavad eri valmistajad lampidele eri nimesid, seetõttu võiks uut lampi ostes vana igaks juhuks kaasas olla. Nagu luminofoorlampe, on ka pisiluminofoorlampe saadaval mitmesuguse valgusvärvusega. Kodus soovitatakse kasutada ekstra-soevalgeid lampe.

Pisiluminofoorlambid on energiasäästlikud ja peavad vastu 6000 – 10 000 tundi. Nende kodudes kasutamine on igati õigustatud.
Sisevalgustuses kasutatakse sageli valgusteid, kus keskkonna temperatuur võib kõrgeks tõusta (nt kitsad laevalgustid). Spetsiaalselt selleks otstarbeks on välja töötatud ühe sokliga lambid, mis tagavad temperatuurivahemikus 5 – 60 °C vähemalt 90-protsendilise valgusvoo.

Ka nõudliku välisvalgustuse puhul (nt jalakäijate aladel ja kaubatänavatel) avavad suure valgustugevusega ühe sokliga luminofoorlambid koos moodsate juhtplokkidega uusi perspektiive. pakkudes kaasaegsete esinduslike valgustite jaoks kvaliteetset ning energiasäästhkku valgust (joon.

Probleemivabaks kasutamiseks väliskeskkonnas madalatel temperatuuridel on välja töötatud spetsiaalsed suure valgustugevusega kompaktluminofoorlambid, mille valgusvoo maksimum on nihutatud temperatuurilt 25 °C temperatuurile 5 °C. Peale selle pakutakse väliseks kasuta¬miseks sobivaid niiskuskindlaid juhtplokke.

Lisaks toodud iseloomustusele võib kompaktluminofoorlampide eelisteks lugeda veel:

  • 4…5-kordne valgusviljakus hõõglambiga võrreldes
  • 6… 10-kordne tööiga
  • suur valik eri tüüpe, ka kiirestisüttivaid ja reguleeritavaid
  • meeldiva tooniga valgus ja hea värviesitus
  • suvaline tööasend, ei lähe tulikuumaks
  • suvilates, jahtides, paatides jm. kasutamiseks on olemas ka akult töötavaid süsteeme.

Pisiluminofoorlambi kohta tasub teada veel järgmist: soovitatav on neid kasutada kohta¬des, kus valgust vajatakse pidevalt. Nende lampide valgus sobib suurepäraselt lugemiseks. Lugemisvalgus ei tohi olla liiga kuum ega pimestada, kuid seda peab olema piisavalt palju. Pisiluminofoorlambid sobivad suurepäraselt ka lastetuppa. Lastetoalamp peab vastu pidama kõige tormilisematele mängudele. Siin on pisiluminofoorlamp omal kohal, see ei lähe tuli¬seks, ei pimesta ega karda põrutusi nagu hõõglamp. Eespool oli mainitud, et eri valmistajad annavad lampidele eri nimesid. Seetõttu on kasulik teada, et TC-lamp on sageli kasutuses pisiluminofoorlampide üldnimena. See tuleb sõnadest tubular compact – kompaktne torujas. Muud lühendid on tootenimed, näiteks Philipsil PL.

Nagu luminofoorlampides, nii ka muudes lahenduslampides pannakse lektroodidevahelise lahenduse teel helendama kolvi täiteaine. Kõik lahenduslambid kasutavad voolu piiramiseks ja süütamiseks spetsiaalseid julitimislülitusi. Kasutusalaks on valgustussüsteemid, kus vajatakse kõrget valgusviljakust, pikka tööiga ja eeskujulikku värviesitust. Sisevalgustuses on sellisteks eelkõige valgustitele raskesti ligipääsetavad ja kõrged ruumid: lennujaamad, messi-ja spordi¬hallid ning tööstushooned.

Lahenduslambid sobivad üldvalgustuseks fuajeedes, restoranides, hotellides ja koolides. Pika tööea, tugeva valgusvoo ja väikese soojuskiirguse tõttu on nad ideaalsed müügiruumide, näitusesaalide, muuseumide ja vaateakende nõudlikus valgusarhitektuuris, kus tuleb saavutada esinduslik üldvalgustus, näidata väljapanekuid perfektse värviesitusega ning rõhutada üksikuid eksponaate või nende osi atraktiivsete valgusaktsentidega.

Välisvalgustuse kujundamisel on lahenduslambid asendamatud suurte pindade (tänavad, väljakud, pargid, ehitusplatsid, staadionid, sadamad) üldvalgustuses, kasutusaladeks on ka tulvavaigustusseadmed, esindushoonete ja ausammaste valgustus ning päikesevalguse imitee¬rimine.

Lummava hõõglambivalguse saamiseks välisoludes, näiteks ajaloolises vanalinnas, on välja töötatud spetsiaalsed süsteemid, mis lisaks pakuvad öist energiasäästutalitlust. Juhtivad firmad toodavad laias valikus kõrgrõhu-lahenduslampe töörõhuga 102…106 Pa, madalrõhu-naatriumlampe (rõhk kuni 100 Pa) ja segavalguslampe.

Oleme lõppenud üle 155+ valgustusprojekte Balti riikides. Schenker, VIA 3L, Preemia, Balbiino, Leibur, DBT, Tikkurila, Vicinau on meiega väga rahul. Võta ühendust sina ka!
Vaata tehtud töid >>>